page view image

Askeladden og superfela

"Det var en gang en konge..."

Informasjon
event image

"... og den kongen hadde hørt tale om ei fele som spille like godt innenlands som utenlands; så ville han også ha ei slik ei, og til den som kunne bygge den, lovte han ut kongsdattera og halve kongeriket. Det var mange som prøvde, kan du skjønne, for halve riket kunne være godt å ha og kongsdatteren kunne være bra å ha attpå; men ille gikk det med de fleste."

Møt slubbertene Per og Pål, som bare klarer å bygge celloer og basser uansett hva de prøver. Og selvfølgelig Askeladden, som vinner felemakerkonkurransen med glans -  hjulpet av gode hjelpere.

Med Berit Cardas, Bjørg Lewis, Iver Cardas og Alf Høines